Day 10 of Youth Exchange Десети ден от младежкия обмен

On the last day of the youth exchange, we made a self-assessment of the learned and achieved contacts

We have considered activities to disseminate results and continue cooperation

We discussed the future work and cooperation of partner NGOs.

The evening at a party was goodbye, we sang, we danced, we promised not to forget.

В последния ден от младежкия обмен направихме самооценка на за наученото  и постигнатите контакти 

Обмислихме дейности за разпространение на резултатите и продължаване на сътрудничество

Дискутирахме относно бъдеща работа и сътрудничество на партньорските неправителствени организации.

Вечерта на парти се сбогувахме, пяхме, танцувахме, обещахме си да не се забравяме.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *