Day four of youth exchange Ден четвърти от младежкия обмен

The young people from Italy presented the topic „Ecology in the Youth Work of ICSE & CO Association“

Young people from Curba de Cultura talked about Reduce and Environment Discussed, we decided on case studies in groups.

We worked in groups and debated what to do to reduce waste.

At the evenings of Italy and Spain the young people presented typical food, dancing, customs, presentations for their countries.

Младежите от Италия презентираха на тема „Екология в младежката работа на ICSE & CO Association“

Младежите от Curba де Cultura говориха на тема   Reduce и околна среда Дискутирахме, решавахме на казуси по групи.

Работихме по групи и разисквахме какво да направим за намаляване на отпадъците.

А на вечерите на Италия и Испания младежите представиха типична храна, танци, обичаи, презентации за своите държави.

 

 

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *