Day two of Youth Exchange Ден втори от младежкия обмен

The second day of the youth exchange was devoted to the theme of Reuse, Reduce, Reduce waste in everyday, Recycle. We formed international groups on each component.

Ecoworld Rhodopes Association presented its work on environmental education and the European Week for Waste Reduction

In the evening we were at a jazz festival on Mount Perelik. it was an unusual and emotional experience.

Втория ден на младежкия обмен беше посветен на темата какво представляват  и защо ни интересуват:

Reuse – Повторна употреба на отпадъците

Reduce – Намаляване на отпадъците

Reduce waste in everyday – Намаляване на отпадъците в ежедневието

Recycle – Рециклиране на отпадъците

Сформирахме интернационални групи по всеки компонент.

Екосвят Родопи представи работата си по екологично възпитание и Европейска седмица за намаляване на отпадъците

Вечерта бяхме на джаз-фестивал на връх Перелик. това беше едно необикновено и емоционално изживяване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *