Day One of the Youth Exchange Ден първи от младежкия обмен

The first day we met.

We presented the project RRRR in the Rhodopes and Erasmus + Programm .

We broke the ice with many interactive games. True merriment was drawing portraits and presenting everyone.

We talked about what RRRR is affecting the environment and climate change

And on the Bulgarian evening the young people from the dance group presented many people. Specialists familiarized everyone with the specifics of national costumes from different parts of Bulgaria. Finally we all played a lot of people.

Първия ден се запознавахме.

Представихме проекта и програма Еразъм+.

Разчупихме леда с много интерактивни игри. Истинско веселие беше рисуването на портрети и представянето на всички.

Разговаряхме какво е RRRR влияе ли върху околната среда и климатичните промени

А  на Българската вечер младежите от танцов състав представиха много хора. Специалисти запознаха всички със спецификите на националните носии от различни краища на България. Накрая всички изиграхме много хора.

 

 

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *